Các câu hỏi thường gặp

Hàng hóa của khách hàng được chọn từ các nhà bán hàng khác nhau trên Ebay, vì vậy thời gian hàng hóa được gửi khác nhau, dựa trên vị trí địa lý của người bán hàng Ebay ở. Thời gian hàng hóa gửi về Việt Nam cũng theo đó mà nhanh chậm khác nhau, ảnh hưởng tới thời gian nhận hàng của khách hàng.
Với từng đơn hàng, Xanh Lục đều cập nhật quy trình mua hàng ngay tại tài khoản thành viên. Bạn có thể theo dõi thời gian hàng về của từng đơn cụ thể mỗi ngày.